відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

закономірності функціонування

  • Знати мету, завдання, види і об’єкти перетворювальної діяльності основних інформаційних та інформаційно-комунікаційних технологій, розуміти значення основних понять інформатики та інформаційних технологій, закономірності функціонування основних засобів інформаційних технологій, опрацьовувати повідомлення і дані, оцінювати важливість і суспільну значущість професій, пов’язаних з інформаційними технологіями.


Супермножина:

Споріднені вершини: