відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

виховний процес

  • діяльнісний підхід - спрямованість навчально-виховного процесу на розвиток умінь і навичок особистості, застосування на практиці здобутих знань з різних навчальних предметів, успішну адаптацію людини в соціумі, професійну самореалізацію, формування здібностей до колективної діяльності та самоосвіти


Супермножина:

Споріднені вершини: