відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

система

  • Сучасна система навчання іноземних мов дає можливість застосовувати комунікативно-діяльнісний підхід оволодіння мовами як важливим засобом міжкультурного спілкування, усвідомлення учнями особливостей культури народів, мови яких вивчаються, власної національної культури.

Споріднені вершини: