відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

словник

  • Розрізняти звуки мови і букви, дотримуватися орфоепічних норм у власному мовленні, вільно користуватися алфавітом, орфоепічним словником.

Споріднені вершини: