відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

навчання

  • Варіативність методик організації навчання, а також наявність в учнів можливості обирати курси за вибором залежно від власних пізнавальних здібностей дають змогу застосовувати особистісно зорієнтований, компетентнісний і діяльнісний підходи.

Споріднені вершини: