відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

навичка

  • Мовленнєва лінія забезпечує формування мовленнєвої компетентності шляхом формування та удосконалення вмінь і навичок в усіх видах мовленнєвої діяльності (аудіюванні, читанні, говорінні, письмі), а також готовності розв’язувати проблеми особистісного і суспільного характеру.

Споріднені вершини: