відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

ефективність застосування

  • Уміти застосовувати комп’ютерне моделювання для описання об’єктів і явищ у різних предметно орієнтованих програмних середовищах, комп’ютерно орієнтовані засоби планування, виконання і прогнозування результатів навчально-пізнавальної і практично зорієнтованої діяльності, вміти використовувати різні комп’ютерні програми, оцінювати ефективність застосування різних засобів моделювання до реальних об’єктів і процесів


Супермножина:

Споріднені вершини: