відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

галузь застосування

  • Знати основні галузі застосування речовин у побуті та промисловості, їх вплив на навколишнє природне середовище, уміти висловлювати судження про вплив різних речовин на здоров’я людини та навколишнє природне середовище.


Супермножина:

Споріднені вершини: