відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

шлях застосування

  • У старшій школі, де навчання є профільним, обов’язковий для вивчення зміст освітніх галузей реалізується шляхом вивчення окремих предметів, курсів за вибором загальноосвітніх закладів відповідно до загальної кількості годин, передбачених для кожної галузі, або шляхом застосування модульної технології.


Супермножина:

Споріднені вершини: