відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

будова атома

  • Знати поширення хімічних елементів у природі, будову атомів металічних і неметалічних елементів, особливості будови атома Карбону, колообіг найважливіших елементів, уміти складати загальну характеристику елемента за будовою атома та прогнозувати властивості утворюваних ним простих речовин і сполук, висловлювати судження про біологічну роль найважливіших елементів, оцінювати значення процесів колообігу хімічних елементів у природі.


Супермножина:

Споріднені вершини: