відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

функція

  • Зазначені завдання виконуються у процесі опанування навчального змісту освітньої галузі “Математика”, в якому виокремлюються такі змістові лінії: числа, вирази, рівняння і нерівності, функції, елементи комбінаторики, теорії ймовірності та математичної статистики, геометричні фігури і геометричні величини.

Споріднені вершини: