відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

закони дослідження

  • Хімічний компонент забезпечує засвоєння учнями знань про речовини та їх перетворення, хімічні закони і методи дослідження, навички безпечного поводження з речовинами, формує ставлення до екологічних проблем і розуміння хімічної картини світу, вміння оцінювати роль хімії у виробництві та житті людини.


Супермножина:

Споріднені вершини: