відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

використання

  • Стратегічно важлива для мовного компонента комунікативна компетентність, яка є невід’ємною складовою структури змісту освіти, передбачає оволодіння всіма видами мовленнєвої діяльності, основами культури усного і писемного мовлення, базовими вміннями і навичками використання мови в різних сферах і ситуаціях.

Споріднені вершини: