відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

зміст

  • Цей Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого, компетентнісного і діяльнісного підходів, що реалізовані в освітніх галузях і відображені в результативних складових змісту базової і повної загальної середньої освіти.

Споріднені вершини: