відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

культури мислення

  • Основною метою освітньої галузі “Математика” є формування в учнів математичної компетентності на рівні, достатньому для забезпечення життєдіяльності в сучасному світі, успішного оволодіння знаннями з інших освітніх галузей у процесі шкільного навчання, забезпечення інтелектуального розвитку учнів, розвитку їх уваги, пам’яті, логіки, культури мислення та інтуїції.


Супермножина:
Споріднені вершини: