відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

поведінка учнів

  • Діяльнісна (стратегічна) лінія сприяє формуванню діяльнісної компетентності шляхом формування навчальних умінь і навичок, опанування стратегіями, що визначають мовленнєву діяльність, соціально-комунікативну поведінку учнів, спрямовані на виконання навчальних завдань і розв’язання життєвих проблем.


Супермножина:
Споріднені вершини: