відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

потреби учнів

  • У цьому Державному стандарті враховано можливості навчального середовища, сприятливого для задоволення фізичних, соціокультурних і пізнавальних потреб учнів.


Супермножина:

Споріднені вершини: