відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

навички учня

  • Діяльнісний підхід спрямований на розвиток умінь і навичок учня, застосування здобутих знань у практичних ситуаціях, пошук шляхів інтеграції до соціокультурного та природного середовища.


Супермножина:
Споріднені вершини: