відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

розвиток хімічної науки

  • Розуміти суть основних наукових категорій та форм наукового пізнання дійсності, уміти самостійно виконувати хімічні досліди, розв’язувати експериментальні задачі, висловлювати судження про роль експерименту і теоретичних знань у вивченні речовин, оцінювати внесок вітчизняних і зарубіжних учених у розвиток хімічної науки, проблеми сучасної хімії.


Супермножина:

Споріднені вершини: