відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

  • Середньооблікова кількість штатних працівників, тис. осіб 62,9
  • Стандартна похибка вибірки (SE), тис. осіб 0,4
  • Гранична похибка вибірки (LSE), тис. осіб 0,8
  • Коефіцієнт варіації (CV), у % 0,7

Споріднені вершини: