відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

  • Середньооблікова кількість штатних працівників, тис. осіб 290,5
  • Стандартна похибка вибірки (SE), тис. осіб 1,3
  • Гранична похибка вибірки (LSE), тис. осіб 2,6
  • Коефіцієнт варіації (CV), у % 0,5

Споріднені вершини: