відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

виробництво основних фармацев- тичних продуктів і фармацевтичних препаратів

  • Середньооблікова кількість штатних працівників, тис. осіб 20,6
  • Стандартна похибка вибірки (SE), тис. осіб 0
  • Гранична похибка вибірки (LSE), тис. осіб 0
  • Коефіцієнт варіації (CV), у % 0

Споріднені вершини: