відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж машин і устатковання

  • Середньооблікова кількість штатних працівників, тис. осіб 94,7
  • Стандартна похибка вибірки (SE), тис. осіб 1,1
  • Гранична похибка вибірки (LSE), тис. осіб 2,2
  • Коефіцієнт варіації (CV), у % 1,2

Споріднені вершини: