відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

  • Середньооблікова кількість штатних працівників, тис. осіб 124
  • Стандартна похибка вибірки (SE), тис. осіб 0,8
  • Гранична похибка вибірки (LSE), тис. осіб 1,5
  • Коефіцієнт варіації (CV), у % 0,6

Споріднені вершини: