відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції

  • Середньооблікова кількість штатних працівників, тис. осіб 30,1
  • Стандартна похибка вибірки (SE), тис. осіб 0
  • Гранична похибка вибірки (LSE), тис. осіб 0
  • Коефіцієнт варіації (CV), у % 0

Споріднені вершини: