відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

  • Середньооблікова кількість штатних працівників, тис. осіб 70,3
  • Стандартна похибка вибірки (SE), тис. осіб 0,9
  • Гранична похибка вибірки (LSE), тис. осіб 1,8
  • Коефіцієнт варіації (CV), у % 1,3

Споріднені вершини: