відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

  • Середньооблікова кількість штатних працівників, тис. осіб 327,1
  • Стандартна похибка вибірки (SE), тис. осіб 0,3
  • Гранична похибка вибірки (LSE), тис. осіб 0,7
  • Коефіцієнт варіації (CV), у % 0,1

Споріднені вершини: