відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Переробна промисловість

  • Середньооблікова кількість штатних працівників, тис. осіб 1346,9
  • Стандартна похибка вибірки (SE), тис. осіб 2,8
  • Гранична похибка вибірки (LSE), тис. осіб 5,4
  • Коефіцієнт варіації (CV), у % 0,2


Супермножина:


Субмножина:

Споріднені вершини: