відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Водопостачання каналізація, поводження з відходами

  • Середньооблікова кількість штатних працівників, тис. осіб 118,6
  • Стандартна похибка вибірки (SE), тис. осіб 1
  • Гранична похибка вибірки (LSE), тис. осіб 2
  • Коефіцієнт варіації (CV), у % 0,9

Споріднені вершини: