відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

  • Середньооблікова кількість штатних працівників, тис. осіб 246,6
  • Стандартна похибка вибірки (SE), тис. осіб 0
  • Гранична похибка вибірки (LSE), тис. осіб 0
  • Коефіцієнт варіації (CV), у % 0

Споріднені вершини: