відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

ГРОМАДСЬКИЙ/ПОЛІТИЧНИЙ ДІЯЧ


Школа Українознавства
  • Новий період творчості Т.Шевченка. Громадська діяльність Новий період творчості Шевченка охоплює роки 1843 - 1847 (до арешту) і пов'язаний з двома його подорожами в Україну. За назвою збірки автографів ""Три літа"" (яка включає поезії 1843 - 1845 рр.) ці роки життя й творчості поета названо періодом ""трьох літ"". До цього ж періоду фактично належать і твори, написані в 1846 - 1847 рр. (до арешту). Період ""трьох літ"" - роки формування художньої системи зрілого Шевченка. Його художню систему характеризує органічне поєднання реалістичного і романтичного начал, в якому домінуючою тенденцією стає прагнення об'єктивно відображати дійсність у всій складності її суперечностей. У ці й наступні роки поет пише і реалістичні твори (""Сова"", ""Наймичка"", ""І мертвим, і живим...""), і твори, в яких реалістичне начало по-різному поєднується з романтичним (""Сон"", ""Єретик""), і твори суто романтичні (""Великий льох"", ""Розрита могила"", історичні поезії періоду заслання). Таке співіснування романтизму і реалізму в творчості зрілого Шевченка є індивідуальною особливістю його творчого методу. Художній метод Шевченка - цілісний і водночас ""відкритий"", тобто поет свідомо звертався до різних форм художнього узагальнення і різних виражальних засобів відповідно до тих завдань, які розв'язував. Перша подорож Шевченка в Україну тривала близько восьми місяців. Виїхавши з Петербурга у травні 1843р., поет відвідав десятки міст і сіл України (рідну Кирилівку, Київ, Полтавщину, Хортицю, Чигирин тощо). Спілкувався з селянами, познайомився з численними представниками української інтелігенції та освіченими поміщиками (зокрема, з М. Максимовичем, В. Білозерським, П. Кулішем, В. Забілою, О. Афанасьєвим-Чужбинським, братом засланого декабриста С. Волконського - М. Рєпніним, з колишнім членом ""Союзу благоденства"" О. Капністом,майбутнім петрашевцем Р. Штрандманом та ін.). В Україні Шевченко багато малював, виконав ескізи до альбому офортів ""Живописна Україна"", який задумав як періодичне видання, присвячене історичному минулому і сучасному народному побуту України. Єдинийвипуск цього альбому, що вважається першим твором критичного реалізму в українській графіці, вийшов у 1844р. в Петербурзі. В Україні Шевченко написав два поетичних твори - російською мовою поему ""Тризна"" (у 1844р. опублікована в журналі ""Маяк"" під назвою ""Бесталанный"" і цього ж року вийшла окремим виданням) і вірш ""Розрита могила"". Та повернувшись до Петербурга наприкінці лютого 1844р., він під враженням побаченого в Україні пише ряд творів (зокрема, поему ""Сон""), які остаточно визначили подальший його шлях як поета. Навесні 1845р. Шевченко після удостоєння його Радою Академії мистецтв звання некласного художника повертається в Україну. Знову багато подорожує (Полтавщина, Чернігівщина, Київщина, Волинь, Поділля), виконує доручення Київської археографічної комісії, записує народні пісні, малює архітектурні та історичні пам'ятки, портрети і краєвиди. З жовтня по грудень 1845р. поет переживає надзвичайне творче піднесення, пише один за одним твори ""Єретик"", ""Сліпий"", ""Наймичка"", ""Кавказ"", ""І мертвим, і живим..."", ""Холодний яр"", ""Як умру, то поховайте"" (""Заповіт"") та ін. Всі свої поезії 1843 - 1845 рр. (крім поеми ""Тризна"") він переписує в альбом, якому дає назву ""Три літа"". У 1846р. створює балади ""Лілея"" і ""Русалка"", а в 1847р. (до арешту) - поему ""Осика"". Тоді ж він задумує нове видання ""Кобзаря"", куди мали увійти його твори 1843-1847 рр. легального змісту. До цього видання пише у березні 1847р. передмову, в якій викладає свою естетичну програму, закликає письменників до глибшого пізнання народу та різко критикує поверховий етнографізм і псевдонародність. Воно не побачило світ через арешт поета. Навесні 1846р. у Києві Шевченко знайомиться з М. Костомаровим, М. Гулаком, М. Савичем, О. Марковичем та іншими членами таємного Кирило-Мефодіївського товариства (засноване в грудні 1845 - січні 1846 рр.) і вступає в цю організацію. Його твори періоду ""трьох літ"" мали безперечний вплив на програмні документи товариства. У березні 1847р. товариство було розгромлене. Почалися арешти. Шевченка заарештували 5 квітня 1847р., а 17-го привезли до Петербурга і на час слідства ув'язнили в казематі III відділу.

Споріднені вершини: