відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Теоретична частина


Теоретична частина
  • Теоретична частина "При проходженні електричного струму через нитку розжарення лампи відбувається активне виділення тепла у провіднику, що з часом приводить до розжарення самого провідника. Оскільки при зростанні температури провідника збільшується його опір, сила струму, що проходить через нитку розжарення лампи буде нелінійно залежати від прикладеної напруги. У роботі пропонується експериментально дослідити цей ефект та побудувати графік такої залежності. Виділення світла провідником є наслідком його нагрівання до температур понад 1000 С. У роботі пропонується також побудувати графік залежності освітленості, яку створює нитка розжарення від сили струму, що проходить через нитку розжарення. Реєстрація освітленості здійснюється датчиком освітленості."


Супермножина:


Споріднені вершини: